Public private partnership:
  Pozn. Public Private Partnership (PPP) je způsob oboustranně výhodné spolupráce mezi veřejnou správou a soukromým sektorem. Jedná se obecně o využití soukromých firem k účinnému zajišťování projektů veřejné správy s cílem poskytnutí veřejných služeb občanům. Výzkumem spolupráce podnikatelské veřejnosti a veřejné správy se v rámci českých měst zabýval např. Sýkora a Hrychová (2001) Blíže viz http://www.natur.cuni.cz/~sykora/)