Občanský sektor:
  Zatímco Public Private Partnership je dílem 80.let, v 90. letech se na rozhodování a utváření společnosti a prostředí ve kterém žijeme začal stále více podílet občanský sektor. Jako integrální součást celé akce (možnost se vyjadřovat k projednávaným dokumentům) byli zástupci občanského sektoru poprvé pozváni na Konferenci o lidských sídlech (Habitat II) organizované pod záštitou OSN,která se konala v roce 1996 v Istanbulu.